ISSN 2411-9199 (Online), ISSN 2313-092X (Print)

Цілі та проблематика. Журнал «Вісник аграрної науки Причорномор'я» – це науковий рецензований журнал із закритим доступом, який публікує оригінальні результати наукових досліджень авторів з різних країн, з проблем економічних, сільськогосподарських, ветеринарних, технічних наук та міждисциплінарні дослідження. Більше про це у розділі Цілі та проблематика.

Науковий журнал включено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України, (науки: економічні, технічні, сільськогосподарські, ветеринарні), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії (кандидата наук) (накази МОН України від 07.05.2019 р. № 612; від 11.07.2019 р. № 975) зі спеціальностей 051 - Економіка, 071 - Облік і оподаткування, 072 - Фінанси, банківська справа та страхування, 073 - Менеджмент, 075 - Маркетинг, 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 181 - Харчові технології, 183 - Технології захисту навколишнього середовища, 201 - Агрономія, 202 - Захист і карантин рослин, 204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 205 - Лісове господарство, 207 - Водні біоресурси та аквакультура, 208 - Агроінженерія, 281 - Публічне управління та адміністрування.

Засновники видання: Миколаївський національний аграрний університет, ТОВ «Наукові журнали».

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації: КВ № 25119-15059 ПР від 21.02.2022.

Рік заснування: 1997.

Періодичність випуску: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська.

Головний редактор: 

У редакційну колегію наукового журналу входять відомі українські та закордонні вчені із Італії, Туреччини, Македонії, Албанії, Болгарії та Словаччини. Інформація про повний склад розміщена в розділі Редакційна колегія.

Індексація. Журнал «Вісник аграрної науки Причорномор'я» індексується міжнародними базами данних та каталогами:

Google Scholar
Google Scholar logo
Фахові видання України
Фахові видання України logo
НБУ ім. В.І. Вернадського
НБУ ім. В.І. Вернадського logo
Crossref
Crossref logo
ResearchBib
ResearchBib logo
OAJI
OAJI logo
IJIFACTOR
IJIFACTOR logo
DRJI
DRJI logo